Sano Party E

38 pcs sashimi, 46 pcs sushi, 8 pcs spider roll, 6 pcs California roll, 6 pcs spicy crispy salmon roll, 6 pcs spicy crispy tuna roll, 8 pcs green dragon roll, 6 pcs salmon roll, 6 pcs avocado roll.

$ 120.95 10% OFF